Polityka prywatności

Gdzie jesteś: O Firmie » Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SER-WENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Narciarska 16 zwana dalej SER-WENT;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz świadczenia usług oferowanych przez SER-WENT na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO;

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom współdziałającym z SER-WENT na podstawie przepisów prawa lub umowy;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa;

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy podania danych jest brak możliwości skorzystania z usług;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Nasz sprzęt

Testo 435

Przyrząd pomiarowy do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach oraz kontroli skuteczności systemów VAC.

Balometr PH731

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach.

Balometr PH721

W przypadku modelu PH721 elementem pomiarowym jest precyzyjny manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w podstawie balometru. Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu.

Balometr ProHood

Balometr ProHood jest urządzeniem przeznaczonym do bezpośrednich, szybkich pomiarów natężenia przepływu (strumienia objętościowego) w układach klimatyzacji i wentylacji - na kratkach wentylacyjnych, anemostatach itp

 

Nasi partnerzy

nazwa2

opis2

nazwa

opis

« »

SER-WENT sp. z o.o.
Krakowie, ul. Narciarska 16,
31-579 Kraków
biuro@serwent.pl
tel. 12 648 81 24

wykonanie: Projektowanie stron Kraków