Próby szczelności

Gdzie jesteś: O Firmie » Oferta » Próby szczelności

Wykonanie badań szczelności kanałów wentylacyjnych podczas trwania inwestycji jest zgodnie z prawem budowlanym niezbędnym warunkiem otrzymania odbioru końcowego. Badanie szczelności polega na zaślepieniu końców badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu wtym odcinku określonego nadciśnienia lub podciśnienia, za pomocą urządzenia zawierającego wentylator o regulowanej wydajności, oraz kryzę pomiarową. 

Nasza firma dysponuje nowym sprzętem, umożliwiającym przeprowadzenie prób szczelności dla następujących klas:

  • A – przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • B1 -– przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • B2  – przy ciśnieniu w kanale 1000 [pa],
  • C1 -– przy ciśnieniu w kanale 400 [pa],
  • C2  – przy ciśnieniu w kanale 1000 [pa].
dla powierzchni badanego odcinka instalacji mieszczących się w granicach od 10 do 250 metrów kwadratowych.
 
Badania  przprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami pn-en 1507 „ wentylacja budynków. przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności” oraz pn-en 12237  „ wentylacja budynków. przewody wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym”.
 
Firma ser-went sp.zo.o. posiada na stosowany sprzęt pomiarowy    certyfikat oraz aktualne świadectwa wzorcowania, które są dołączane do sporzadzanego protokołu z wykonanej próby szczelności.
dzięki wykonywaniu na etapie budowy powyższych badań, nie musimy się martwić czy dobrze zaprojektowane urządzenie wentylacyjne poradzi sobie z dostarczeniem świeżego powietrza do określonych miejsc przebywania ludzi.

Nasz sprzęt

Testo 435

Przyrząd pomiarowy do oceny jakości powietrza w pomieszczeniach oraz kontroli skuteczności systemów VAC.

Balometr PH731

Balometr jest urządzeniem przeznaczonym do szybkiego pomiaru natężenia przepływu powietrza na kratkach wentylacyjnych, anemostatach umiejscowionych w ścianach, sufitach lub w podłogach.

Balometr PH721

W przypadku modelu PH721 elementem pomiarowym jest precyzyjny manometr współpracujący z kratownicą pomiarową umieszczoną w podstawie balometru. Balometr nadaje się do wykonywania pomiarów dla obu kierunków przepływu.

Balometr ProHood

Balometr ProHood jest urządzeniem przeznaczonym do bezpośrednich, szybkich pomiarów natężenia przepływu (strumienia objętościowego) w układach klimatyzacji i wentylacji - na kratkach wentylacyjnych, anemostatach itp

 

Nasi partnerzy

nazwa2

opis2

nazwa

opis

« »

SER-WENT sp. z o.o.
Krakowie, ul. Narciarska 16,
31-579 Kraków
biuro@serwent.pl
tel. 12 648 81 24

wykonanie: Projektowanie stron Kraków